Separátor pro testování emisí v žitě

Naše laboratoř byla obohacena o další zařízení:

Separátor pro testování emisí v žitě
a stanovení hmotnosti doczyszczonego obilí.

přihláška
Důležitým kritériem pro posouzení kvality obilných zrn a luštěnin a olejnatých semen je určit množství a druh nečistot celkem, včetně zbytečné, škodlivé a námel. Přítomnost nečistot škodlivých pro zdraví spotřeby obilovin způsobuje přípravky zhoršení organoleptických vlastností, zatímco znečištění obilí, jakož i škůdci ztrácí v procesu ukládání na technologické hodnoty.
Mechanické, profesionální a rychlé stanovení hmotnosti doczyszczonego obiloviny, řepka olejná a kukuřice a znečištění a škůdců je druh oddělovač SZD. Našel široké uplatnění v Polsku a západních zemích.
Sbírku vybavení bodů jako primární zařízení pro stanovení:

- Hmotnost doczyszczonego zrn
- Nečistoty v obilí
- škůdce

a laboratoří pro přípravu a očistit vzorky obilovin nebo řepky
V dalších studiích kvalitních celozrnných výrobků nebo po mletí.